Wat te doen bij een sportongeval?

 

Stap 1 : Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval

 

Zorg ervoor dat je het formulier 'aangifte van ongeval' hebt voor je naar de dokter gaat. Je trainer/afgevaardigde kan je dit formulier bezorgen, je kan het formulier ook afhalen bij de secretaris van de club. Informeer goed of een aangifte bij de verzekeraar nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.

 

Stap 2 : Formulier laten invullen door de dokter.

 

De rubriek 'Medisch getuigschrift' op de rugzijde van het formulier dient door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen:

 

Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De verzekeraar zal enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk om terugbetaling te bekomen) Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door de verzekeraar, zo niet zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden. 

 

Zie ook onderaan bij 'nog enkele belangrijke punten'

 

Stap 3 : Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club. 

 

Bezorg het ingevulde formulieren zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent, Willems Christina, Schaapsbeemdenweg 13, 2400 Mol

e-mail: gc@moldavo.be

gsm: 0475803405

De gerechtigd correspondent stuurt het volledig ingevulde document op naar de KBVB. Dit formulier dient binnen de 21 kalenderdagen in het bezit te zijn van de verzekeraar, zo niet zal het dossier niet aanvaard worden.

 

Stap 4 : Rekeningen

 

De speler moet vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen. Vraag ook bij uw apotheker een duidelijk factuur, vertel hem dat het een ongeval betreft. Ga met de rekeningen eerst naar uw ziekenfonds en laat daar een volledig detail van tegemoetkoming opmaken. 

 

Stap 5 : Ontvangstbewijs met daarop het gedeelte Geneeskundig getuigschrift voor herstel.

 

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je via de gerechtigd correspondent van de club een formulier 'ontvangstbewijs' met daarop het gedeelte 'Geneeskundig getuigschrift voor herstel' dat goed moet bijgehouden worden. 

Let op: op dit formulier is ook vermeld hoeveel speciale behandelingen er toegelaten zijn, indien er tijdens het genezingsproces meerdere behandelingen nodig zijn ga dan met attest dat voorgeschreven wordt door de dokter terug naar d gerechtigd correspondent zodat zei een bijkomende aanvraag kan doen bij de bond. De bijkomende sessies mogen pas aanvangen na de goedkeuring van de bond. Deze aanvraag kan gebeuren via fax naar de bond. 

Na volledig herstel en voor u terug begint te voetballen laat je het gedeelte 'geneeskundig getuigschrift voor herstel' invullen door je dokter. Bij dit attest voeg je de volledige detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds alsook alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten. Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. Zei zorgt voor de verdere afhandeling. 

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. Alle tussenkomsten door de verzekeraar worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.

 

Stap 6 : De terugbetaling

 

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier 'detail van tegemoetkoming van de verzekeraar'. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat dit 1 tot 2 maanden kan duren. 

 

Nog enkele belangrijke punten:

 

- Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijke RIZIV tarief  (supplementen voor een eenpersoonskamer of speciaal gips e.d. zijn bv. ten laste van de speler)

- Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur krukken,...) is er eveneens geen tegemoetkoming.

- De KBVB houdt voor elk dossier 9,60€ (jaarlijks geïndexeerd) af voor administratiekosten. Indien u verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.

- De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongeval verklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurig kwetsuur kan een 'tussentijdse staat van onkosten' opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer de verzekeraar een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt er geen tussenkomst voorzien.

- De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50% van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van €125 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist. 

- Nog even dit: de bedragen die de voetbalbond uitbetaalt dekken niet altijd de totaal gemaakte onkosten.

- Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering. 

- De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of rijkswacht (bv: bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).